Telefon: 20 33 00 08
Århusvej 14, 8670 Låsby

Jeg er fascineret af hvor forskellige og sammensatte vi mennesker er. Jeg har været noget af en enspænder og har via fortsat undren over livet fået blik for at gode møder mellem mennesker er livets salt. At dele nærvær er en mulighed for at næres på helt basalt niveau.

Der er både håndværk og musik i min baggrund hvor mine hænder hele tiden har været i fokus. Nu ser jeg KST som muligheden for at bruge mine hænder virksomt og med en ro der er helt i overensstemmelse med mit væsen.

Jeg har haft en fod inde i mange forskellige slags virksomheder og vil derved have baggrund for at følge beskrivelsen af jobrelaterede problematikker for mine klienter.

Jeg er freelancesnedker når jeg ikke har klienter.

Jeg har arbejdet i børnehaver og SFO’er i en del år, har været i erhvervspraktik på friskoler i Thy, tog det første år af læreruddannelsen og fandt at det passer ikke til mig, jeg har haft erhvervspraktik på bosteder med hhv. udviklingshæmmede og demenslidelser.

Min mangesidede baggrund ser jeg som en ressource da jeg derved har indsigt i en bred vifte af arbejdssituationer.

Det giver mig mulighed for stor indlevelse i mine klienters arbejdsliv og om det muligvis er årsag til helbredsproblemer.

Jeg har gennemgået psykoterapiuddannelse som indebar at vi selv gik i terapi ca. en gang om måneden. Det er en ressource fordi jeg derved har trænet at være nærværende og trænet mit blik for og min spørgen til mine klienters situation.