Telefon: 20 33 00 08
Århusvej 14, 8670 Låsby

Min indgangsvinkel

Er at kroppen har en utrolig evne til at hele sig selv og bringe de indre livgivende systemer i balance.
Det er denne evne behandlingen aktiverer.

KST er dels undersøgelse og dels behandling af opspændinger omkring centralnervesystemet. KST har fokus på knogler, hjernehinder, hjernevæske, muskler, bindevæv og organer og påvirker hermed også nerve-, hormon- og immunsystemet. Terapien har derved en virkning på hele menneskets funktion. 

Behandlingen hjælper på en lang række lidelser.

Hvorfor får jeg symptomer der kalder på behandling?
Fordi kroppen er overbelastet. Den kan sagtens klare alle mulige former for stress i passende mængde. Vi lever dog i en verden, hvor en passende mængde nemt overskrides.

Min behandling appellerer til at afspænde kroppen på flere niveauer og hjælpe den på vej til at regenerere eller genoprette væv og celler, som den er kommet bagud med at tage sig af.

Det gør jeg ved at bruge kraniosakralteknikker, ved at bruge ret ryg- og nakketeknikker og ved at bruge organmassage.

Hvad kan du forventet?

Ofte er der umiddelbar lindring af symptomer og i reglen giver behandlingen en oplevelse af dyb afspænding i kroppen. Afspænding som er første skridt til forbedring af helbredet i langt de fleste tilfælde. Jeg tager ikke min tilgang som den eneste rigtige, da vi mennesker, som sagt, er så sammensatte, at det er meget individuelt hvad den bedste behandling er.

Kraniosakralteknikker

Er lette greb i kraniets mange knogler. Lette forstået som let berøring.

Mange knogler? Ja udover underkæben er kraniet sammensat af en lang række knogler. Og det er roden i kraniosakralterapi, at disse knogler kan bevæge sig i forhold til hinanden. (-De er ikke vokset sammen, som jeg lærte, da jeg gik i skole.) Sammenlignet med underkæben er det meget lidt de kan bevæge sig og dog har det afgørende betydning at de kan det.

Når en skulder, et knæ eller en finger bevæges for lidt eller meget, er det almen kendt at det kan medføre forskellige symptomer fx smerter eller manglende bevægelighed. I kraniet indskrænkes bevægeligheden mellem dets knogler livet igennem, uden at vi direkte lægger mærke til det og det er overvejende indre muskelspændinger der er årsag.

Kraniet bliver kort sagt for småt og stift til at hjernen kan kommunikere optimalt med resten af kroppen.

Sammenlignet med samfundet, så går det ud over sammenhængskraften hvis kommunikationen svigter. Kroppen fungerer ikke optimalt hvis enkelte dele ikke er i tilstrækkelig kontakt med hinanden.

Kraniosakralterapien opbløder denne stivnen. Ofte med overraskende gode resultater.

Ret ryg- og nakke teknikker

Er teknikker der har det lette tryk tilfælles med grebene i kraniets knogler. Her er fokus så på hals- og ryghvivler og på bækkenpartiets knogler. Disse knogler har også brug for tilpas bevægelighed i forhold til hinanden. Er denne bevægelighed ikke intakt går det ud over nervesystemet, hvis hovedvej ligger inde i rygraden og fordeler sig herfra ud til resten af kroppen. Manglende bevægelighed er hyppig årsag til klemte nerver, hvilket kan være årsag til alt fra ubehag til ulidelig smerte.

Ret ryg- og nakke teknikker løsner opspændinger i og omkring bækken, rygrad og nakke.

Organmassage

Er en dybtgående massage inspireret af kraniosakralterapiens måde at give forskellige dele af kroppen opmærksomhed og behandling.

Kroppen

KST er arbejde med udgangspunkt i kroppen og den ser jeg som en helhed sammensat af fire elementer: af fysisk fremtoning, af livsevne- og kraft, af tanke og følelse og af et jeg. Jeg betragter mennesker som langt mere end bare et fysisk legeme.